Elestor electricity storage

Container-Homepage-600DPI

Aan Elestor Electricity Storage is advies gegeven op het gebied van besturing voor Elestors nieuwe Gen3 elektriciteitsopslagsysteem. Een systeem waarbij door het scheiden en samenbrengen van waterstof en broom, in een speciaal membraam, energie opgeslagen kan worden. Dit proces is op maat van een zeecontainer ontworpen en kan flexibel ingezet worden bij bijvoorbeeld zonneparken en windparken voor het opslaan van grote hoeveelheden energie.

Elestor heeft Bepacom ingeschakeld voor het adviseren op het gebied van componenten, het uitvoeren van verschillende metingen en het creëren van een veilig klimaat in de zeecontainer.

Bepacom heeft verschillende besturingspanelen ontworpen, gebouwd en bekabeld in de zeecontainer op locatie, hierbij volledig rekening houdend met de wens om deze oplossing op grote schaal te gaan produceren.

Wil je met ons samenwerken? Neem contact op!

Scroll naar boven