Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Net als onze verantwoordelijkheid voor onze mensen, vinden we ook dat we verantwoordelijk zijn voor de maatschappij en het milieu.

We staan geregistreerd bij ‘CO2-prestatieladder’ met de volgende doelstellingen:

  • meer energie besparen;
  • eigen energie opwekken t.b.v. een energieneutrale bedrijfsvoering;
  • voorkomen van verspillingen;
  • CO2 reductie.

Door actief bezig te zijn met duurzame oplossingen voor onszelf kunnen we deze ook toepassen bij anderen. Wij zien dit, als leverancier van gebouwbeheersystemen en automatiseringsinstallaties, als een verplichting naar de klant en de maatschappij.

Energieneutraal bedrijfspand

Een grote stap is gemaakt met de bouw van een energieneutraal pand. Uitgevoerd met bronnen, warmtepompen en zonnepanelen.

Onze kennis van regelsystemen stelt ons in staat om deze installaties optimaal te laten functioneren.

Het pand is gemaakt van duurzame, recyclebare materialen om verspilling (nu en later) tegen te gaan.

Reductie doelstellingen

Op basis van de emissie inventaris 2019 en 2020 van Bepacom zijn onderstaande reductie doelstellingen geformuleerd voor scope 1, 2 en 3 business travel voor de periode 2020 - 2026:

De totale emissie voor scope 1, 2 en scope 3 business travel bij gelijke omvang organisatie, omzet en gereden kilometers in 2019 is eind 2026 met 2,0% gedaald door:

Scope 1: directe emissies
- binnen een periode van 6 jaar, ten opzichte van de emissie inventaris 2019, komen tot een reductie van 2,2% CO2 per zakelijke kilometer.

Scope 2: indirecte emissies
- binnen de periode van 6 jaar, ten opzichte van de emissie inventaris 2019, behouden van een CO2 neutraal bedrijfsgebouw waarbij verbruik, inkoop en eigen opwek van elektriciteit verbruik per m2 BVO bedrijfsgebouw 100% is geneutraliseerd.
- binnen de periode van 6 jaar, ten opzichte van de emissie inventaris 2019, realiseren van een reductie van het elektriciteit verbruik van 1% per jaar gerelateerd aan de productieve uren.

Scope 3: overige indirecte emissies business travel
- geen reductiedoelstelling in verband met beperkte significantie.

 

Meer informatie hierover is terug te vinden op:

https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Bepacom_B_V

“Een verplichting naar onszelf, de klant en de maatschappij.”

CO2-prestatieladder
Scroll naar boven