Hardware engineering

Bedrijfszekerheid, efficiëntie en duurzaamheid in één systeem

Onze engineers ontwikkelen slimme besturingssystemen voor klimaatbeheersing en industriële automatisering.

Daarvoor is natuurlijk technische kennis noodzakelijk. Maar ook inzicht om de meest ‘kritische’ factoren van een systeem te herkennen en te ondervangen. Denk aan (weers)invloeden van buitenaf, mogelijke stoorsignalen of interferenties met andere systemen.

Hardware engineering is meer dan het uitdenken en tekenen van een elektrotechnisch schema. Het is je verplaatsen in de ‘uitdaging’ van de klant en je daar verantwoordelijk voor voelen.

Bedrijfszekerheid

Bedrijfszekerheid. Is dat niet wat elke opdrachtgever zoekt? Machines en processen die probleemloos verlopen; stabiel en efficiënt.

Wij borgen die ‘zekerheid’ door te kiezen voor componenten waar we volledig achter staan. En door hard- en software optimaal te laten samenwerken.

Trouwens dat geldt ook voor onze teams. Geholpen door ons projectbeheersysteem, werken monteurs, ontwikkelaars en projectmanagers nauw samen. En dat is ónze bedrijfszekerheid.

Reverse engineering

Ook dat is mogelijk. Zijn er geen tekeningen meer van uw installatie of zijn ze verouderd, dan brengen onze specialisten dat opnieuw in kaart. Wij leveren een compleet pakket met tekeningen, schema’s en kabellijsten.

Trouwens, voor goed onderhoud is goed tekeningenbeheer noodzakelijk. Ook dat kunnen wij verzorgen.

Onze besturingssystemen worden gebruikt voor:

  • Weg- en waterbouwtoepassingen
  • Machinebouw
  • Procescontrole
  • Klimaatbeheer
  • Toegangssystemen
  • Gebouwbeheer

Eplan tekensystemen

Voor de hardware engineering gebruiken we EPLAN Electric P8 en EPLAN Pro Panel. Hiermee garanderen we gestandaardiseerd en hoogwaardig tekenwerk.

Scroll naar boven