Samen verbinden, samen voorwaarts

Lidmaatschappen

Uneto-VNI

Uneto-VNI

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel. Twee grote sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. UNETO-VNI ‘staat’ voor deze sectoren. Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn we een factor van betekenis. Zo zijn we continu in gesprek met de overheid en de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.

Meer informatie op de website van Uneto-VNI

De Algemene Inkoopvoorwaarden en Algemene Leveringsvoorwaarden staan vermeld op onze download pagina.

Kenteq

Kenteq leerbedrijf

Kenteq is hét kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap.

Het doel is bij te dragen aan hoogwaardig vakmanschap in de techniek. Door kennisoverdracht, begeleiding, training, scholing en advisering. Deze producten en diensten richten zich op loopbaanontwikkeling van werknemers en het verhogen van het totale vakmanschap in bedrijven. Kenteq zoekt daarbij bewust naar samenwerking met het beroepsonderwijs en anderen.

Meer informatie op de website van Kenteq

Het overzicht van onze accrediteringen vind u op onze download pagina.

Fedet – Federatie Paneelbouw

Uit voorbereidende bijeenkomsten is duidelijk de noodzaak en behoefte gebleken voor het oprichten van een branchevereniging voor paneelbouwers. Gevoed door het enthousiasme en de feedback zijn de initiatiefnemers verder gegaan en is na zorgvuldige voorbereidingen eind 2015 de Fedet sectie Federatie Paneelbouw een feit.

De Fedet sectie Federatie Paneelbouw wil realiseren dat paneelbouw het kloppend hart van de Nederlandse maakindustrie blijft en hebben al 28 enthousiaste paneelbouwers zich aangemeld als lid. En de teller staat niet stil!

Inmiddels is de eerste werkgroep “kwaliteitslabel voor de Paneelbouw” volop aan de slag. En zijn de volgende werkgroepen in voorbereiding

  • Imago Paneelbouw
  • Innovatie in de Paneelbouw
  • Instroom in de Paneelbouw en Opleidingen
  • In- en uitlenen personeel, meerwaarde door samenwerking

Meer informatie op de website van Fedet

FHI Gebouw Automatisering

FHI Gebouw Automatisering

De Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering bundelt een netwerk van relevante marktspelers in de primaire waardeketen van gebouwautomatisering. De grootste bindfactor tussen de aangesloten bedrijven is het gezamenlijk belang in de marktontwikkeling van geïntegreerde gebouwgebonden automatiseringssystemen. Duurzame marktontwikkeling staat hierbij hoog in het vaandel.

Meer informatie op de website van FHI

Vrienden van Techniek

Vrienden van Techniek

De Stichting Vrienden van Elektro- en Installatietechniek is een samenwerkingsverband van bedrijven en technische beroepsopleidingen die willen investeren in activiteiten om de instroom in het technisch beroepsonderwijs te vergroten en de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden.

Bepacom participeert actief in deze stichting.

Meer informatie op de website van Vrienden van Techniek

Platform Techniek Salland

Platform Techniek Salland

De Stichting Platform Techniek Salland dateert van 2010, maar vanaf 2006 werd al de Techniekdag Onderwijs Salland (v/h Techniekdag Onderwijs Raalte) georganiseerd. De stichting is in het leven geroepen om deze dag een beter en structureler fundament te geven. Het resultaat is een klein stichtingsbestuur dat wordt gesteund door een breed platformoverleg. Dit overleg is verantwoordelijk voor tal van activiteiten.

Naast de Techniekdag is dat het project Ondernemend Technisch Onderwijs (OTO) voor vmbo, stages voor derdejaars havo-leerlingen, ouderavonden over talentontwikkeling, de jaarlijkse excursie naar moderne technische bedrijven in Oost-Nederland en binnenkort het Zabuki Science café voor kinderen. Ook is een start gemaakt met de ontwikkeling van een ‘duurzaamheidscentrum’ in Raalte.

Meer informatie op de website van Platform Techniek Salland

Kring Raalter Werkgevers

Kring Raalter Werkgevers

De Kring van Raalter Werkgevers (KRW) biedt ondernemers uit de gemeente Raalte al ruim 50 jaar een ontmoetingsplaats voor onderling netwerken. Naast deze sociëteitsgedachte behartigt het bestuur van de KRW de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Zo coördineert ze bijvoorbeeld de collectieve afvalinzameling‚ de collectieve energie-inkoop en de gezamenlijke beveiliging. Verder vertegenwoordigt het bestuur de aangesloten ondernemers bij besprekingen met o.a. de Gemeente‚ Kamer van Koophandel‚ Provincie en VNO-NCW. De KRW telt momenteel ruim 200 leden‚ waarvan ongeveer de helft is gevestigd op bedrijventerrein De Zegge. Het ledenbestand is zeer gevarieerd en kent dan ook een brede spreiding over de diverse sectoren.

Meer informatie op de website van KRW

Scroll naar boven