Visie

Uw probleem vormt onze uitdaging!

Voor haar opdrachtgevers wil Bepacom een solide partner zijn in de klimaatbeheersingmarkt en de industriële automatiseringsmarkt.

Samenwerken en meedenken met opdrachtgevers, toeleveranciers en bouwpartners is onze kracht die respect en vertrouwen afdwingt.

Proactief bezig zijn in onze markt en luisteren naar de wensen van de opdrachtgever geeft Bepacom een voorkeurspositie.

Uw probleem is de uitdaging voor onze medewerkers, om met onze kennis tot de beste oplossing te komen.
Het ondernemersschap van onze medewerkers is gebaseerd op betrokkenheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid.
Zij leveren kwaliteit en zoeken oplossingen voor onze opdrachtgevers door grensverleggend bezig te zijn.

Bepacom BV
Spitsstraat 29 - 8102 HW Raalte
Postbus 33 - 8100 AA Raalte
Telefoon: +31 (0)572-363368 - Fax: +31 (0)572-363367
www.bepacom.nl - info@bepacom.nl